آینه

" آینه " 
محض رضای خدا برای یکبار هم شده ...
به جای چشمهایم دلم را نشان بده تا
ـ بدانند ـ 
دیوار ِ دلم آنقدرها هم که فکر میکنند کوتاه نیست

/ 0 نظر / 22 بازدید